Dědické řízení

Dotaz byl úspěšný.

Michal Pavlíček

Povinný subjekt: Okresní soud Frýdek-Místek

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o sdělení, který notář vyřizuje dědickou pozůstalost po zesnulé
Ivaně Pavlíčkové narozené 19.6.1966 a zesnulé 27.5.2021.
Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Michal Pavlíček

Okresní soud Frýdek-Místek

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Dědické řízení" s
evidenčním číslem 09fb3b16-c2ef-4c19-837e-1462a6f804cf a s běžným číslem
44156/2021 bylo doručeno dne 23.06.2021 11:35:52.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud ve Frýdku-Místku

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud Frýdek-Místek

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Dědické řízení" s
evidenčním číslem 09fb3b16-c2ef-4c19-837e-1462a6f804cf a s běžným číslem
44156/2021, doručené dne 23.06.2021 v 11:35:52 a ověřené dne 23.06.2021 v
11:40:27, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SI 159/2021" a ke zpracování
dne 23.06.2021 v 14:44:21.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Frýdek-Místek

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Hyklová Silvie, Okresní soud Frýdek-Místek

2 přílohy

Vážený pane, v příloze poskytujeme informace dle Vaši žádosti ze dne
23. 6. 2021 v rámci zák. č. 106/1999 Sb., o poskytování iformací. Tímto
považujeme Vaši žádost za zcela vyřízenou. Žádáme o potvrzení doručení a
přečtení zprávy nejpozději následující pracovní den po obdržení.
S pozdravem

 

Silvie Hyklová

vyšší soudní úřednice

pověřena vyřizováním žádosti

dle zák. č. 106/1999 Sb.

Okresní soud ve Frýdku-Místku