Dědické řizeni

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Liberci

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Mohu prosím nahlednout do spisu 35D147/2015, měl by se týkat úmrtí mého strýce, jsem jeho synovec.

Děkuji

Karel Sychra

Okresní soud v Liberci

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Dědické řizeni" s
evidenčním číslem 1e5fe1a0-f9e1-4854-ae52-843f7cdfbafd a s běžným číslem
62389/2015 bylo doručeno dne 24.09.2015 08:59:51.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Liberci

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Košková Jaroslava, Okresní soud v Liberci

Tato zpráva byla skryta. Jsou různé důvody, proč se tak mohlo stát, omlouváme se, že nemůžeme poskytnout bližší informace. Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky. Pokud jste žadatel, můžete se sign in pro prohlížení zprávy.

Povinný subjekt: Košková Jaroslava

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Prosím o odpověď v jakém je stadiu dědické řízení, údajně se nenašel žádný dědic z nejbližších příbuzných.

Vážená paní, vážený pane,

S pozdravem,

Karel Sychra

Informace pro všechny,

2 přílohy

-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Od: Košková Jaroslava
Okresní soud v Liberci

8/10/2015

Attachment Si 44 2015.docx
13K Download View as HTML

Dobrý den,
k Vaší žádosti níže Vám v příloze zasíláme požadované informace.
Prosíme o potvrzení, že Vám byla zpráva doručena.

děkuji, s pozdravem

Jaroslava Košková
správa Okresního soudu v Liberci
U Soudu 540/3, 460 72 Liberec
tel. : 485238149
fax : 485238151
e-mail : [email address]