DATUM výmazu se seznamu DLUŽNÍKŮ

Dotaz byl úspěšný.

MARTIN NOVOTNÝ

Povinný subjekt: Krajský soud v Plzni

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

chtěl bych znát přesné datum o VÝMAZU ZE SEZNAMU DLUŽNÍKŮ,nebo si musím podat žádost?
KSPL 27 INS 170/2008-UKONČENO 16.06.2014

Chci hypotéku,ale banky mě stále odmítají,že nesplňuji podmínky.

Moc děkuji za odpověď

S přátelským pozdravem,

MARTIN NOVOTNÝ

Krajský soud v Plzni

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - DATUM výmazu se
seznamu DLUŽNÍKŮ" s evidenčním číslem 71e7df93-a566-48c9-a3a0-0e5ab7e8db86
a s běžným číslem 61819/2019 bylo doručeno dne 22.06.2019 18:27:39.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Plzni

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kuchařová Marcela, Krajský soud v Plzni

1 příloha

Krajský soud v Plzni

Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň 

tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000, e-mail: [1]Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-mail],
IDDS: yaraba4

Naše značka: Si 207/2019 Vážený pan

Vaše značka:     Martin Novotný

Vyřizuje: Marcela Kuchařová  

DNE: 1. 7. 2019  doručovací adresa:
[FOI #7789 e-mail] ??

 

Poskytnutí informace

 

Vážený pane Novotný,

Krajský soud v Plzni, jako povinný subjekt, obdržel dne 22. 6. 2019
prostřednictvím e-mailové schránky Vaši žádost o poskytnutí informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), jejímž předmětem je sdělení
přesného data o VÝMAZU ZE SEZNAMU DLUŽNÍKŮ, případně sdělení, zda si
musíte podat žádost – KSPL 27 INS 170/2008 – UKONČENO 16. 6. 2014.

K Vaší žádosti Vám tímto sděluji, že ke dni 19. 6. 2019 došlo
k znepřístupnění údajů o Vás jako dlužníkovi dle § 425 zákona č. 182/2006
Sb.,  insolvenčního zákona, kdy tímto zároveň odkazuji na dopis vedoucí
kanceláře insolvenčního úseku Krajského soudu v Plzni paní Markéty
Bednářové ze dne 27. 6. 2019 č. j. KSPL 27 INS 170/2008-B-70, jež Vám byl
zaslán.

S pozdravem

 

Marcela Kuchařová

pověřená vyřízením žádosti o informace

 

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-mail]