Michal A. Valášek

Vážení,

sdružení Iuridicum Remedium publikovalo informaci, že Policejní prezídium žádá Ministerstvo vnitra o změnu prováděcího předpisu k data retention, která by rozšířila okruh uchovávaných informací u služby připojení k Internetu o IP adresu a číslo portu vzdálené služby, viz např. http://www.slidilove.cz/content/policie-....

V této souvislosti vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Bylo MVČR požádáno o rozšíření okruhu uchovávaných informací? Pokud ano, žádám o poskytnutí této žádosti (např. dopisu, zápisu z jednání, návrhu změny atd.).
2. Pokud MVČR na tuto žádost jakýmkoliv způsobem reagovalo (jejím přijetím, odmítnutím, zahájením nějakého řízení...) pak žádám o poskytnutí této reakce.
3. Pokud probíhá nějaký proces, směřující ke změně prováděcí vyhlášky naznačeným způsobem, pak žádám o informaci o tom, o jaký proces se jedná a v jaké je v současnosti fázi.

S pozdravem,

Michal A. Valášek

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

[ Email has no body, please see attachments ]

Ministerstvo vnitra

2 přílohy

PID: MVCRX02H6W6W
Spis. značka: MV- 90117-2/OBP-2015
Odesilatel: M-NV-OBP
Věc: Odpověď - žádost M. Valáška