Darovací smlouva k daru ochranných zdravotnických pomůcek z Číny

Dotaz byl odmítnut Jihomoravský kraj.

Vojtěch Berger

Povinný subjekt: Jihomoravský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí kopie darovací smlouvy k daru osobních ochranných pomůcek z Číny pro Jihomoravský kraj (podle informací MZV z 2. dubna šlo o 300 ochranných obleků a 4800 respirátorů z provincie Hainan)

S přátelským pozdravem,

Vojtěch Berger

Jihomoravský kraj

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 3.4.2020 21:04:44 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Darovací smlouva k daru ochranných zdravotnických pomůcek z Číny elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 3.4.2020 21:04:44 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Tato zpráva je generována automaticky. Na tuto zprávu prosím neodpovídejte.

Jihomoravský kraj / Krajský úřad Jihomoravského kraje
6.4.2020 07:24:52

Vaše e-mailová zpráva ze dne: 3.4.2020 21:04:44 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Darovací smlouva k daru ochranných zdravotnických pomůcek z Číny, zaslaná na adresu el. podatelny - Instituce [Jihomoravský kraj vyžaduje e-mail]
byla přijata a evidována s těmito údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJMXOPEP02M
Datum evidence: 3.4.2020 21:04:44

Tato zpráva nepotvrzuje splnění náležitostí podání podle příslušných právních předpisů.
V příloze této zprávy je soubor POTVRZEN.PDF, obsahující text uvedený výše. Soubor je opatřen kvalifikovanou el. pečetí JMK.