Dar sdružení Nesehnutí

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

podle prohlášení hnutí NESEHNUTÍ (http://nesehnuti.cz/aktuality/kavkaz/pod...) věnovalo město Brno 300 000 Kč na jeho projekt pomoci Ukrajině. V případě, že je tato informace pravdivá, vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

1. Usnesení, rozhodnutí nebo jiný akt, jakým bylo o daru rozhodnuto.
2. Rozhodoval-li kolektivní orgán ve veřejném hlasování, pak jmenný seznam všech, kdo se hlasování účastinili a s jakým hlasem.
3. Kompletní podklady, na jejichž základě bylo rozhodnuto (např. žádost hnutí o dar apod.).
4. Darovací smlouvu nebo jiný obdobný dokument, včetně příloh.

S pozdravem,

Michal A. Valášek

Statutární město Brno

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA PODATELNY
**************************************************

Dobrý den,

potvrzujeme, že datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Dar sdružení Nesehnutí“ byla doručena 22.04.2015 12:30:05 na elektronickou adresu podatelny Instituce [Město Brno vyžaduje e-mail].

S pozdravem
Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

Statutární město Brno

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA PODATELNY
********************************************************************
Dobrý den,

u datové zprávy ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Dar sdružení Nesehnutí“, která byla doručena 22.04.2015 12:30:05, byla podatelnou provedena kontrola všech náležitostí. Výsledek ověření je uveden v příloze.

S pozdravem

Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

Informace pro všechny,

10 příloh

-- Z PŘÍLOHY ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Od: Mgr. Martin Kozel
Statutární město Brno

7/5/2015

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

Vážený pane Valášku,

 

v příloze Vám posíláme odpověď na Vaši žádost o informace týkající se
darovací smlouvy mezi statutárním městem Brnem a pobočným spolkem
NESEHNUTÍ Brno.

 

S pozdravem

 

Martin Kozel

Magistrát města Brna

Odbor vnitřních věcí

--