Daňová exekuce

Dotaz byl stažen tazatelem. Bližší vysvětlení můžete najít v níže uvedené korespondenci.

Povinný subjekt: Finanční úřad pro Karlovarský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii úřední listiny s odůvodněním daňové exekuce, o které dne 09.06.2014 informovala v hromadných sdělovacích prostředcích mluvčí Generálního finančního ředitelství Jitka Ježková slovy.
"Předmětem daňové exekuce bylo vybavení kasin v podobě 19 hracích stolů a 121 výherních hracích přístrojů v hodnotě takřka 22 milionů korun, finanční prostředky v hotovosti,převážně v zahraničních měnách, v celkové výši téměř pět milionů korun, pět automobilů,alkohol a cigarety,"

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Mail Delivery System,

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

Instituce [FÚ KV vyžaduje e-mail]
Unrouteable address
Instituce [FÚ KV vyžaduje e-mail]
Unrouteable address

ukázat citované pasáže