Daňová exekuce

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii úřední listiny s odůvodněním daňové exekuce, o které dne 09.06.2014 informovala v hromadných sdělovacích prostředcích mluvčí Generálního finančního ředitelství Jitka Ježková slovy. "Předmětem daňové exekuce bylo vybavení kasin v podobě 19 hracích stolů a 121 výherních hracích přístrojů v hodnotě takřka 22 milionů korun, finanční prostředky v hotovosti, převážně v zahraničních měnách, v celkové výši téměř pět milionů korun, pět automobilů, alkohol a cigarety,"

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

1 příloha

Dobrý den,

Vaše žádost byla předána dne 10.6.2014 pod č.j. 30032/14 k dalšímu
vyřízení Samostatnému odboru komunikace.

S pozdravem

Generální finanční ředitelství

Samostatné oddělení provozního zabezpečení-podatelna

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1                             

Tel.: +420 296 852 222

e-mail: [1]Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]

[2]www.financnisprava.cz

[3][IMG]

 

 

ukázat citované pasáže

Informace pro všechny,

1 příloha

Žádost – Daňová exekuce, David Havlík

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--