Daň z příjmů občana ze zisku společnosti dle § 2716 NOZ

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo financí měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Oldřich Tyleček

Povinný subjekt: Ministerstvo financí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Naše společnost, založená dle par. 2716 NOZ, podniká ve sféře služeb.
Společníky naší společnosti, založené dle par. 2716 občanského zákoníku, se stalo vkladem věci i několik osob, nepodnikatelů, kteří pouze vložili jako vklady věci-majetek (konkrétně výpočetní techniku) a nepodílejí se na činnosti společnosti ani vlastní činností ani jiným dalším způsobem.Tito společníci mají právo na podíl ze zisku. K 31.1.2015 budou podávat přiznání k dani z přímů. O jaké příjmy se jedná? Jde o příjmy podle par. 7,8,9 nebo 10 zákona?

S přátelským pozdravem,

Oldřich Tyleček

=?iso-8859-2?Q?Spisov=E1 slu=BEba EPD - MF=C8R?=, Ministerstvo financí

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Daň z příjmů
občana ze zisku společnosti dle § 2716 NOZ', zaslané '29.01.2015 12:05:28'
bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MFCR5XAGWY

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo financí ČR
Letenská 525/15
11810 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"