Další nezodpovězený dotaz z Diskuzního fóra II.

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,

vracím se k Vaší odpovědi ze dne 20.7.2015. Pokud se jedná sdělení o stavu přivaděče pitné vody, děkuji za informace.

Pokud jde o Vaše tvrzení o tom, že můj dotaz byl zodpovězen již dne 21.5.2015 v 9,43 hod., je na místě, abyste tuto skutečnost patřičným způsobem doložili.
Je známo, že Diskuzní fórum bylo uzavřeno již dne 21.5.2015 (tedy nikoli až 22.5.2015 jak oficiálně uvádíte) a že vstup do něj byl uzavřen již v průběhu tohoto dne - ostatně svědčí o tom několik příspěvků na webu Kouřimák na dané téma z téhož dne.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

2 přílohy

Čj.: KOU-1273/2015

Odpověď na dotaz – Další nezodpovězený dotaz z Diskusního fóra II

 

Vážená paní inženýrko,

Váš dotaz byl zodpovězen dne 21. 5. 2015 v 9:43 hod. SEČ.

dostupných materiálů přikládáme i oscanovanou stranu Vašeho dotazu spolu
s odpovědí. Odesílání odpovědi na diskuzním fóru však je pokládáno za její
doručení. Na diskusním fóru nelze ověřit doručení dané odpovědi.

Omlouváme se a komplikace. Odpověď  již pokládáme za doručenou.

S přátelským pozdravem

Ing. Josef Klouda

tajemník MěÚ