Další nezodpovězený dotaz z Diskuzního fóra

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na přelomu duben/květen 2015 jsem v Diskuzním fóru vznesla dotaz na aktuální stav rekonstrukce přivaděče pitné vody Bulánka.
Dle záznamu v příslušné kategorii strategického plánu města byl projekt rekonstrukce přivaděče pitné vody dokončen již v roce 2013.

Na tento svůj dotaz jsem také neobdržela žádnou odpověď.

Souběžně s odpovědí - kterou očekávám obratem - žádám vysvětlení, jak v tomto případě obhájíte Vaše nepravdivé tvrzení poskytnuté odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra o údajném provedení a splnění uložených nápravných opatření k zajištění zodpovězení dotazů položených občany města prostřednictvím internetového fóra v souladu s § 16 odst. 2 písm.g/ zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Č.j. KOU-1184/2015

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
- Další nezodpovězený dotaz z Diskusního fóra

 

Vážená paní inženýrko,

na Váš dotaz na Diskusním fóru „Jaký je stav rekonstrukce přivaděče pitné
vody Bulánka?“ ze dne 16.5. 2015 Vám bylo odpovězeno na Diskusním fóru dne
21. 5. 2015  v 9.43 hod. následovně:

Projekt rekonstrukce přivaděče pitné vody – Současný stav:

·        je zpracován projekt včetně prvotního zaměření trasy

·        probíhá jednání s vlastníky pozemků o strpení věcného břemene –
smlouva o smlouvě budoucí, dva majitelé nereagují na písemné výzvy, snaha
o osobní jednání a do současné doby se nepodařilo zajistit jejich souhlas

·        v návaznosti probíhá jednání o změně trasy s majiteli sousedních
pozemků a je navržena náhradní trasa

·        další schůzka je naplánována na 5. 6. 2015 na MěÚ v Kouřimi

·        další odbornější výklad je možné zajisti u zpracovatele projektu
Ing. Dejmka tel. 773 379 937

Z tohoto důvodu nevidím žádný důvod  proč zdůvodňovat mnou poskytované
údajně nepravdivé informace. Naopak.

S pozdravem

Mgr. Zuzana Čiháková

starostka