Dálniční známka u vozidel využívajících k pohonu LPG

Dotaz byl úspěšný.

Vlastimil Hanke

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy k rukám ministra, pana Havlíčka

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane,
Jsem držitelem vozidla využívajícího k pohonu LPG. Jsem chemik a jako takového mě zarazilo, že CNG u plateb za dálniční známku zvýhodněno je a LPG ne. Je prokazatelné, že z hlediska vlivu na ekologii je LPG ekologičtější. Při separaci zemního plynu nebo ropy se oddělí metan = CNG , a dále propan buutan = LPG. A biometan? Nikdy nemůže uvažovanou spotřebu pokrýt.
LPG má síť více než 800 stanic. CNG 178 stanic. Kde je ekologie? Co to je na vašem ministerstvu za lobisty?
Jakou politiku to hrajete?
Bez ohledu na vaším ministerstvem pokřivené zrcadlo reality uhradím, stejně jako u CNG, pouze poloviční cenu.

S přátelským pozdravem, Vlastimil Hanke

[email address]

Ministerstvo dopravy

1 příloha

------------------------------------------------ PID : MDCRX01022NV Značka
: MD-4993/2021-072/2 Skupina : Dokument
------------------------------------------------ Odesílatel : Vlastní -
072 Věc : Odpověď na žádost o poskytnutí informace Věc podrobně :