Cyklostezka Mutěnka

Dotaz byl částečně úspěšný.

Přemysl Rozehnal

Povinný subjekt: Státní fond dopravní infrastruktury

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Požaduji všechny dokumenty k investiční akci "Cyklostezka Mutěnka", které má Váš úřad v rámci poskytnutí finančních prostředků pro DSO Mutěnka k dispozici. Zejména:

- projektovou dokumentaci schválenou SÚ
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby/realizační dokumentaci stavby
- projektovou dokumentaci zkutečného provedení stavby
- zjišťovací protokoly o provedených a převzatých pracích k jednotlivým objektům stavby
- fakturaci za provedenou práci, atd.

S přátelským pozdravem,

Přemysl Rozehnal

SFDI - Kateřina Hlomová, Státní fond dopravní infrastruktury

2 přílohy

Dobrý den,

 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
Vám v příloze tohoto dopisu zasíláme odpověď SFDI.

 

S přáním hezkého dne

 

 

 

 

Kateřina Hlomová

asistentka ředitelky SFZ

Sokolovská 278

190 00 Praha 9

 

Tel: 266 097 286

[mobilní číslo]

[1][emailová adresa]

[2]logo-barva

 

 

_________________________________________________

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění
naleznete na adrese
[3]http://www.sfdi.cz/pravni-dolozka-e-mail....

To read the Legal Disclaimer of this message, please click on the
following link [4]http://www.sfdi.cz/legal-disclaimer/ .

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.sfdi.cz/pravni-dolozka-e-mail...
4. http://www.sfdi.cz/legal-disclaimer/