Cyklostezka Dolní Břežany I. etapa, geodetické zaměření cyklostezky, na jehož základě byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Obec Dolní Břežany

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
žádám Vás o zaslání výhradně elektronickou cestou kopie geodetického zaměření cyklostezky, prokazující právo stavebního úřadu v Dolních Břežanech, vydat kolaudační souhlas s užíváním této stavby. Jedná se o I. etapu stavby Cyklostezka Dolní Břežany - Libeň na pozemcích parc. č. 310/7, 510, 512, 544 v katastrálním území Dolní Břežany.
Odpověď žádám zaslat výhradně v elektronické podobě.
Shalom,
Vít Veselý

Informace pro všechny o.s.,

5 příloh

podatelna Obec Dolni Brezany, Obec Dolní Břežany [1]21/11/2018

Dobrý den,
v příloze posíláme Odpověď na stížnost na postup při vyřizování žádosti o
informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím - Cyklostezka Dolní Břežany I. etapa, geodetické zaměření
cyklostezky, na jehož základě byl vydán kolaudační souhlas s užíváním
stavby, kterou zároveň posíláme písemně poštou.

Přeji krásný den

________________________________

Peková Žaneta
asistentka starosty

Obec Dolní Břežany

5. května 78, 252 41 Dolní Břežany
tel.: +420 241 910 628, +420 736 610 101
e-mail: [[2]emailová adresa], web: [3]www.dolnibrezany.cz

[4]www.facebook.com/ObecDolniBrezany

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/cy...
2. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...
3. http://www.dolnibrezany.cz/
4. http://www.facebook.com/ObecDolniBrezany