Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Roman Mikula prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

ČTÚ prošetřuje postup operátora O2 (změna tarifů O2 TV srpen 2015)

Čekáme, až si Roman Mikula přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Český telekomunikační úřad

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v měsíční monitorovací zprávě září 2015 je na str. 6 v "ČTÚ na straně spotřebitele" uvedeno "ČTÚ prošetřuje postup operátora O2, který přistoupil ke změně v nabídce televize O2 TV. .. .."

Doporučení ČTÚ, jak by měl nespokojený zákazník O2 postupovat, bylo mj. zveřejněno 25.9.2015 a 5.10.2015 na https://www.facebook.com/ctucz/.

Budu rád za zaslání výsledku výše uvedeného šetření ČTÚ o postupu operátora O2.

Budu také rád za informaci, zda existuje (existují) pravomocná rozhodnutí ČTÚ, v souvislosti se změnou tarifů O2 TV v srpnu 2015. V kladném případě budu rád za odkaz, kde jen (jsou) tato rozhodnutí k dispozici. V opačném případě budu rád za jejich zaslání.

S přátelským pozdravem,

Roman Mikula

Londýnská 61

120 00 Praha 2

Podatelna Český telekomunikační úřad, Český telekomunikační úřad

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 11.2.2018 12:09:09 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - ČTÚ prošetřuje postup operátora O2 (změna tarifů O2 TV srpen 2015) elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 11.2.2018 12:09:09 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení přijetí datové zprávy podané na adresu el. podatelny
Českého telekomunikačního úřadu (Instituce [Český telekomunikační úřad vyžaduje e-mail]).
==============================================================

Datum podání : 11.2.2018 12:09:09
Předmět zprávy : obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - ČTÚ prošetřuje pos...

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Datum zaevidování: 11.2.2018 12:09:09
Identifikátor dokumentu: CTU0X073327G
ČJ: Odes. obsahu zprávy: Žádost o informace podle dota
Vaše evidenční údaje: Mikula Roman, Londýnská 61/, Praha 2, foi+request-7188-0bcb...

Podrobnosti:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------...
PRI-BezPoEm

Český telekomunikační úřad

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : CTU0X073JR6Y
Značka : ČTÚ-6508/2018-620
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - 620 - odb. kontroly
Věc : Odpověď na žádost o poskytnutí informací

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Roman Mikula prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.