Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Roman Mikula prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

ČTÚ prošetřuje postup operátora O2 (změna tarifů O2 TV srpen 2015)

Roman Mikula vznesl tento dotaz dotaz na Český telekomunikační úřad

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Roman Mikula přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Český telekomunikační úřad

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v měsíční monitorovací zprávě září 2015 je na str. 6 v "ČTÚ na straně spotřebitele" uvedeno "ČTÚ prošetřuje postup operátora O2, který přistoupil ke změně v nabídce televize O2 TV. .. .."

Doporučení ČTÚ, jak by měl nespokojený zákazník O2 postupovat, bylo mj. zveřejněno 25.9.2015 a 5.10.2015 na https://www.facebook.com/ctucz/.

Budu rád za zaslání výsledku výše uvedeného šetření ČTÚ o postupu operátora O2.

Budu také rád za informaci, zda existuje (existují) pravomocná rozhodnutí ČTÚ, v souvislosti se změnou tarifů O2 TV v srpnu 2015. V kladném případě budu rád za odkaz, kde jen (jsou) tato rozhodnutí k dispozici. V opačném případě budu rád za jejich zaslání.

S přátelským pozdravem,

Roman Mikula

Londýnská 61

120 00 Praha 2

Podatelna Český telekomunikační úřad, Český telekomunikační úřad

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 11.2.2018 12:09:09 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - ČTÚ prošetřuje postup operátora O2 (změna tarifů O2 TV srpen 2015) elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 11.2.2018 12:09:09 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení přijetí datové zprávy podané na adresu el. podatelny
Českého telekomunikačního úřadu (Instituce [Český telekomunikační úřad vyžaduje e-mail]).
==============================================================

Datum podání : 11.2.2018 12:09:09
Předmět zprávy : obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - ČTÚ prošetřuje pos...

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Datum zaevidování: 11.2.2018 12:09:09
Identifikátor dokumentu: CTU0X073327G
ČJ: Odes. obsahu zprávy: Žádost o informace podle dota
Vaše evidenční údaje: Mikula Roman, Londýnská 61/, Praha 2, foi+request-7188-0bcb...

Podrobnosti:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------...
PRI-BezPoEm

Český telekomunikační úřad

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : CTU0X073JR6Y
Značka : ČTÚ-6508/2018-620
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - 620 - odb. kontroly
Věc : Odpověď na žádost o poskytnutí informací

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Roman Mikula prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.