Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jakub Zelenka prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

ČR a boj proti sexuálnímu zneužívání dětí online

Jakub Zelenka vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo vnitra

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Jakub Zelenka přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Jakub Zelenka

Vážený pane ministře,
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o poskytnutí následujících informací:
• Jaká je rámcová pozice České republiky k návrhu Evropské komise na nařízení o boji proti sexuálnímu zneužívání dětí online (CSAM)?
• Jaké stanoviska prezentuje Česká republika na jednáních příslušné pracovní skupiny k tomuto návrhu?
• Jak hodnotíte dopady tohoto nařízení na soukromí a bezpečnost uživatelů internetu?
• Jaká je pozice Ministerstva vnitra k výhradám EDPB zveřejněným 10. února 2021?
Žádám Vás o poskytnutí informací v elektronické podobě na můj e-mail: [email address]
.
Děkuji za Vaši spolupráci.

S pozdravem,

Elektronická podatelna MVČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
o obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - ČR a boj proti sexuálnímu zneužívání dětí online,
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 20.3.2023 13:24:06
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX076TMBE.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifikovat;
v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

--
Tento e-mail byl antivirovým softwarem AVG zkontrolován na viry.
www.avg.com

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jakub Zelenka prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.