Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Martina Malíková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

COLLEGIUM HUMANUM - pedagogické vzdělání

Martina Malíková vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Martina Malíková přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Martina Malíková

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ráda bych se informovala ohledně možnosti doplnit si pedagogické vzdělání na zahraniční vysoké škole (COLLEGIUM HUMANUM – VARŠAVSKÁ UNIVERZITA MANAGEMENTU, ZAHRANIČNÍ POBOČKA VE FRÝDKU-MÍSTKU ). Obor Školní pedagogika s pedagogickou terapií nebo obor Školní pedagogika se zaměřením na prevenci závislosti a socioterapii.

Bakalářské studium jsem absolvovala na filozofické fakultě SZZ z Českých dějin v evropském kontextu, Filozofie; k získání titulu Ing. jsem složila SZZ Ekonomie, Veřejná správa a regionální rozvoj, Managment.

Dále jsem získala neakademický titul MBA, který byl zaměřený na Executive managment.

V případě úspěšného absolvování studia počítám s řízením o uznání odborné kvalifikace (zpoplatnění řízení jsem si vědoma).

Nicméně ráda bych se již teď ujistila, že studiem získám potřebné pedagogické vzdělání pro výuku na 2. stupni ZŠ, SŠ. Následně bych tedy byla v ČR považována za kvalifikovaného učitele. Případně zda je možné dle uvedených informací uznat i pedagogické vzdělání v oblasti speciální pedagogiky?

Předem děkuji za Vaše vyjádření.

S přátelským pozdravem,
Martina Malíková

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - COLLEGIUM
HUMANUM - pedagogické vzdělání', zaslané '02.07.2023 12:50:55' bylo po
kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu
zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTDXHQCU

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená paní,

Vysoká škola Collegium Humanum je pobočkou zahraniční vysoké školy, která
uskutečňuje vzdělání dle polských předpisů. Není tedy možné se vyjádřit
k získané kvalifikaci, neboť kvalifikace se získává až na základě řízení o
uznání odborné kvalifikace. Sdělení, zda tímto studiem získáte kvalifikaci
pedagogického pracovníka ve spojení s předchozím vzděláním, Vám poskytne
polské ministerstvo vzdělání a vědy.

Ministry of Education and Science, Department of General Education and
Curriculum, Al.  Szucha 2500-918 Warsaw, Poland.

Doporučila bych Vám směřovat Váš dotaz na výše uvedený polský uznávací
orgán pro pedagogické profese.

S pozdravem

 

 

Mgr. Bc. Ilona Jedličková

ministerský rada v oddělení podpory

pracovníků v regionálním školství

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

Malá Strana

118 12  Praha 1

tel: +420 234 81 1814

e-mail: [emailová adresa]

ID DS: vidaawt

[1]www.msmt.cz

 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k

informacím.

 

Povinný subjekt:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Žadatel:

===================================================================

# Jméno: Martina Malíková

# Datum narození:  1989-03-02

# Adresa: U Školky 689, Chotěšov 332 14.

===================================================================

 

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

 

Vážená paní, vážený pane,

 

ráda bych se informovala ohledně možnosti doplnit si pedagogické vzdělání
na zahraniční vysoké škole (COLLEGIUM HUMANUM – VARŠAVSKÁ UNIVERZITA
MANAGEMENTU, ZAHRANIČNÍ POBOČKA VE FRÝDKU-MÍSTKU ).  Obor Školní
pedagogika s pedagogickou terapií nebo obor Školní pedagogika se zaměřením
na prevenci závislosti a socioterapii.

 

Bakalářské studium jsem absolvovala na filozofické fakultě SZZ z Českých
dějin v evropském kontextu, Filozofie; k získání titulu Ing. jsem složila
SZZ Ekonomie, Veřejná správa a regionální rozvoj, Managment.

 

Dále jsem získala neakademický titul MBA, který byl zaměřený na Executive
managment.

 

V případě úspěšného absolvování studia počítám s  řízením o uznání odborné
kvalifikace (zpoplatnění řízení jsem si vědoma).

 

Nicméně ráda bych se již teď ujistila, že studiem získám potřebné
pedagogické vzdělání pro výuku na 2. stupni ZŠ, SŠ. Následně bych tedy
byla v ČR považována za kvalifikovaného učitele. Případně zda je možné dle
uvedených informací uznat i pedagogické vzdělání v oblasti speciální
pedagogiky?

 

Předem děkuji za Vaše vyjádření.

 

S přátelským pozdravem,

Martina Malíková

 

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[2][FOI #9562 e-mail] ??

 

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

 

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[3]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.). 

 

Ochrana osobních údajů žadatele:

Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do
odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro
plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a
unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz.
Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách [4]www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný
subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste
povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí
informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění
poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

 

Datum podání:

 

2/7/2023

-------------------------------------------------------------------

 

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

[5]https://infoprovsechny.cz/help/officers

 

Upozorňujeme na zpoždění zveřejňování dotazů a odpovědí v některých
případech.

 

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.msmt.cz/
2. mailto:[FOI #9562 e-mail] ??
3. http://www.informaceprovsechny.cz/
4. http://www.infoprovsechny.cz/
5. https://infoprovsechny.cz/help/officers

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Martina Malíková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.