č.j. 1 T 151/2019 -splacen pen. trest - potvrzení od soudu?

Okresní soud v Přerově neměli požadované informace.

Jiří Hybner

Povinný subjekt: Okresní soud v Přerově

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
č.j. 1 T/2019-53 - splacen vyměřený pen.trest - potvrzení o splnění trest. příkazu

S přátelským pozdravem,

Jiří Hybner

Okresní soud v Přerově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - č.j. 1 T 151/2019
-splacen pen. trest - potvrzení od soudu?" s evidenčním číslem
df0e24a0-7787-4600-b12a-ff2d99d3b8b0 a s běžným číslem 1881/2021 bylo
doručeno dne 14.01.2021 17:20:21.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Přerově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Michálková Pavla Ing., Okresní soud v Přerově

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Vážený pane H.,

Okresní soud v Přerově obdržel dne 14. 1. 2021 Vaši žádost o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jako „InfZ“), v níž žádáte o poskytnutí
informace, zda již byl splacen vyměřený peněžitý trest dle rozhodnutí č.
j. 1 T 151/2019-53, resp. potvrzení o splnění trestního příkazu.

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ vyhovuji Vaší žádosti a
sděluji Vám, že peněžitý trest ve výši 18 000 Kč vyměřený rozhodnutím
Okresního soudu v Přerově ze dne 28. 11. 2019,  č. j. 1 T 151/2019-53, 
dosud nebyl zcela uhrazen, když zbývá uhradit 1 500 Kč (bylo uhrazeno
16 500 Kč).

 

S pozdravem

 

Ing. Pavla Michálková

Okresní soud v Přerově

Smetanova 2

tel. 581279241

[1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]