Činnosti proplacené v projektu Rekreační území východ

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Blažej

Povinný subjekt: Ministerstvo financí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dle informací na webu http://www.15miliard.cz/projektyUK.php, kterému poskytuje data MFČR, bylo v projektu „Rekreační území východ“ čerpáno 21 636 495 Kč. Žádám o poskytnutí seznamu činností, na které byla tato částka čerpána, a to ve struktuře, ve které je eviduje MFČR (např. seznam faktur s uvedením částek a předmětu plnění).

S přátelským pozdravem,

Lukáš Blažej

Elektronická podatelna MFČR, Ministerstvo financí

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Činnosti
proplacené v projektu Rekreační území východ“ bylo dne 18.08.2021 08:40:32
doručeno na elektronickou adresu [1]Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail] a zaevidováno pod
jednoznačným identifikátorem (PID): MFCRBXMKHA.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitostí podání podle jiných právních předpisů. V případě zjištění, že
datová zpráva nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude
podavatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená
lhůta.

Toto potvrzení je generováno automaticky. Neodpovídejte na něj.

Ministerstvo financí ČR

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail]

Elektronická podatelna MFČR, Ministerstvo financí

1 příloha

Vážený pane, na základě žádosti Vám poskytujeme informaci podle zákona o
svobodném přístupu k informacím.