Činnosti proplacené v projektu Rekreační území východ

Lukáš Blažej vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo financí

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Blažej

Povinný subjekt: Ministerstvo financí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dle informací na webu http://www.15miliard.cz/projektyUK.php, kterému poskytuje data MFČR, bylo v projektu „Rekreační území východ“ čerpáno 21 636 495 Kč. Žádám o poskytnutí seznamu činností, na které byla tato částka čerpána, a to ve struktuře, ve které je eviduje MFČR (např. seznam faktur s uvedením částek a předmětu plnění).

S přátelským pozdravem,

Lukáš Blažej

Elektronická podatelna MFČR, Ministerstvo financí

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Činnosti
proplacené v projektu Rekreační území východ“ bylo dne 18.08.2021 08:40:32
doručeno na elektronickou adresu [1]Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail] a zaevidováno pod
jednoznačným identifikátorem (PID): MFCRBXMKHA.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitostí podání podle jiných právních předpisů. V případě zjištění, že
datová zpráva nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude
podavatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená
lhůta.

Toto potvrzení je generováno automaticky. Neodpovídejte na něj.

Ministerstvo financí ČR

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail]

Elektronická podatelna MFČR, Ministerstvo financí

1 příloha

Vážený pane, na základě žádosti Vám poskytujeme informaci podle zákona o
svobodném přístupu k informacím.