Činnost OSPOD Mladá Boleslav - opatrovník nezl. dítěte u KS

Dotaz byl částečně úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Krajský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1/ Jakého počtu jednání ve věci nezletilých dětí u Krajského soudu
v Praze (dále "KS") jako soudu odvolacího ve věcech, kdy jako podřízený soud rozhodoval Okresní soud v Mladé Boleslavi, se osobně zúčastnily
pracovnice (příp. pracovníci) OSPOD Mladá Boleslav v roli
opatrovníka nezletilého dítěte, v letech 2013, 2014, 2015?

2/ K jakému počtu jednání ve věci nezletilých dětí u KS jako soudu odvolacího ve věcech, kdy jako podřízený soud rozhodoval Okresní soud v Mladé Boleslavi, byla pro OSPOD Mladá Boleslav doručena pozvánka k odvolacímu jednání ke KS v
letech 2013, 2014, 2015?

3/ Jaký je počet výše uvedených jednání u KS, kam se výše uvedený opatrovník
nedostavil s řádnou omluvou v letech 2013, 2014, 2015?

4/ Jaký je počet výše uvedených jednání u KS, kam se výše uvedený opatrovník
nedostavil bez řádné omluvy v letech 2013, 2014, 2015?

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Krajský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Činnost OSPOD Mladá
Boleslav - opatrovník nezl. dítěte u KS" s evidenčním číslem
3bab2121-f7e9-4526-8673-eded612c3543 a s běžným číslem 6098/2016 bylo
doručeno dne 21.01.2016 02:35:46.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.