činnost OSPOD

Martina Brzobohatá vznesl tento dotaz dotaz na Statutární město Mladá Boleslav

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1/ Jakého počtu jednání ve věci nezletilých dětí u Krajského soudu v Praze (dále "KS") jako soudu odvolacího se osobně zúčastnily pracovnice (příp. pracovníci) OSPOD Mladá Boleslav v roli opatrovníka nezletilého dítěte, v letech 2013, 2014, 2015?

2/ K jakému počtu jednání byla pro OSPOD Mladá Boleslav doručena pozvánka k odvolacímu jednání ve věci nezletilých dětí ke KS v letech 2013, 2014, 2015?

3/ Jaký je počet výše uvedených jednání, kam se opatrovník nedostavil bez řádné omluvy, v letech 2013, 2014, 2015?

4/ Čím se řídí OSPOD při rozhodování, zda před odvolacím soudem (KS) bude či nebude zájmy nezl. dítěte hájit?

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Statutární město Mladá Boleslav

Magistrát statutárního města Mladá Boleslav přijal Vaše podání pod
identifikátorem: EP20160000000398

Původní informace zprávy
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - činnost OSPOD
Datum doručení: 21.1.2016 2:00:21
Obsah zprávy: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt: Statutární město
Mladá Boleslav Žadatel:
=================================================================== #
Jméno: Martina Brzobohatá # Datum narození: 1970-01-31 # Adresa: Josefův
Důl 28 # Adresa: 293 07 Josefův Důl
===================================================================
Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav Žádost o informace podle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní,
vážený pane, 1/ Jakého počtu jednání ve věci nezletilých dětí u Krajského
soudu v Praze (dále "KS") jako soudu odvolacího se osobně zúčastnily
pracovnice (příp. pracovníci) OSPOD Mladá Boleslav v roli opatrovníka
nezletilého dítěte, v letech 2013, 2014, 2015? 2/ K jakému počtu jednání
byla pro OSPOD Mladá Boleslav doručena pozvánka k odvolacímu jednání ve
věci nezletilých dětí ke KS v letech 2013, 2014, 2015? 3/ Jaký je počet
výše uvedených jednání, kam se opatrovník nedostavil bez řádné omluvy, v
letech 2013, 2014, 2015? 4/ Čím se řídí OSPOD při rozhodování, zda před
odvolacím soudem (KS) bude či nebude zájmy nezl. dítěte hájit? S
přátelským pozdravem, Martina Brzobohatá Informaci poskytněte elektronicky
na email: [FOI #4894 e-mail] ?? Tato elektronická
adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném
přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních
rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8
Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této
žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle zákona
106/1999 Sb. Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na
stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s
takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Upozornění provozovatele služby: S
ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky
zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud
osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze
oslovením "Vážený pane, vážená paní". Datum podání: 21/1/2016
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers Pokud jste poskytovatelem informací
a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení
spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně
tam, kde uveřejňujete povinné informace.
-------------------------------------------------------------------

Reslová Andrea, Statutární město Mladá Boleslav

2 přílohy

Vážená paní Brzobohatá,

 

přílohou zasíláme odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace podle
zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou jsme
obdrželi dne 21. ledna 2016.

 

 

S pozdravem A. Reslová

 

Mgr. Andrea Reslová

vedoucí odboru sociálních věcí

 

Odbor sociálních věcí

Magistrát města Mladá Boleslav

Komenského náměstí 61

293 49  Mladá Boleslav

tel. č. 326 716 170

email: [email address]