Činnost Městské policie Mladá Boleslav

Martina Brzobohatá vznesl tento dotaz dotaz na Statutární město Mladá Boleslav

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o následující informace:

1/ V jakých dnech a časových intervalech, a z jakých důvodů, bylo v období od 1. 1. 2012 doposud, mimo provoz nahrávací zařízení hovorů uskutečněných na tel. lince 156, tedy tel. lince Městské policie Mladá Boleslav.

2/ Počet osob, proti nimž použili strážníci Městské policie MB, v době od 1. 1. 2012 doposud, jako donucovací prostředky pouta a předvedení na služebnu Policie ČR za účelem ztotožnění, a dále počet žen z tohoto počtu osob, a dále jaké byly jednotlivé konkrétní doby v řádech minut, po které měly tyto osoby přiloženy pouta, a dále: jaké byly konkrétní doby v řádech minut, po které byly spoutány ženy.

3/ Jak a kým bylo v posledních pěti letech prováděno hodnocení přiměřenosti použití donucovacích prostředků strážníky, a dále: jak bylo postupováno v případě zjištění, že použití donucovacích prostředků bylo vyhodnoceno jako nepřiměřené, a dále: v jakém počtu případů bylo nepřiměřené použití libovolných donucovacích prostředků ze strany strážníků v posledních pěti letech zjištěno.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Statutární město Mladá Boleslav

Magistrát statutárního města Mladá Boleslav přijal Vaše podání pod
identifikátorem: EP20170000000836

Původní informace zprávy
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Činnost Městské policie Mladá
Boleslav
Datum doručení: 30.1.2017 22:53:42
Obsah zprávy: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt: Statutární město
Mladá Boleslav Žadatel:
=================================================================== #
Jméno: Martina Brzobohatá # Datum narození: 1970-01-31 # Adresa: Josefův
Důl 28 # Adresa: 293 07 Josefův Důl
===================================================================
Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav Žádost o informace podle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní,
vážený pane, žádám o následující informace: 1/ V jakých dnech a časových
intervalech, a z jakých důvodů, bylo v období od 1. 1. 2012 doposud, mimo
provoz nahrávací zařízení hovorů uskutečněných na tel. lince 156, tedy
tel. lince Městské policie Mladá Boleslav. 2/ Počet osob, proti nimž
použili strážníci Městské policie MB, v době od 1. 1. 2012 doposud, jako
donucovací prostředky pouta a předvedení na služebnu Policie ČR za účelem
ztotožnění, a dále počet žen z tohoto počtu osob, a dále jaké byly
jednotlivé konkrétní doby v řádech minut, po které měly tyto osoby
přiloženy pouta, a dále: jaké byly konkrétní doby v řádech minut, po které
byly spoutány ženy. 3/ Jak a kým bylo v posledních pěti letech prováděno
hodnocení přiměřenosti použití donucovacích prostředků strážníky, a dále:
jak bylo postupováno v případě zjištění, že použití donucovacích
prostředků bylo vyhodnoceno jako nepřiměřené, a dále: v jakém počtu
případů bylo nepřiměřené použití libovolných donucovacích prostředků ze
strany strážníků v posledních pěti letech zjištěno. S přátelským
pozdravem, Martina Brzobohatá Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #6311 e-mail] ?? Tato elektronická adresa je
adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu
k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou
(rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního
řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti
beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle zákona 106/1999 Sb.
Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Upozornění provozovatele služby: S ohledem
na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky zveřejněny
na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ
OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud osobní údaje do
odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze oslovením
"Vážený pane, vážená paní". Datum podání: 30/1/2017
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers Pokud jste poskytovatelem informací
a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení
spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně
tam, kde uveřejňujete povinné informace.
-------------------------------------------------------------------

Holub Stanislav, Statutární město Mladá Boleslav

1 příloha

 

 

Holub Stanislav

zástupce ředitele městské policie

 

Městská policie Statutárního města Mladá Boleslav

Palackého 68 - Správa

293 01  Mladá Boleslav | Czech Republic

 

Stálá služba: + 420 326 321 016 | fax: +420 326 328 464

[1][emailová adresa] | [2]www.mpmb.cz

 

Prosím uvědomte si Vaši zodpovědnost k životnímu prostředí, než vytisknete
tento e-mail.

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. file:///tmp/www.mpmb.cz

Martina Brzobohatá zanechal/a poznámku ()

Poskytnutí informací bylo podmíněno uhrazením částky ve výši 310.556,- Kč /slovy: třistadesettisícpětsetpadesátšestkorunčeských/ z důvodu vysoké náročnosti vyhledávání.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Holub Stanislav

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane,
žádám o informace o činnosti Městské policie Mladá Boleslav v roce 2016:
1/ počet případů, v nichž byly v roce 2016 použity donucovací prostředky a/ proti mužům, b/ proti ženám,
2/ z toho počet případů použití pout a/ proti mužům, b/ proti ženám,
3/ konkrétní doby /délky/ přiložení pout ženám v řádech minut, vč. důvodů použití pout, vč. informace, jaké další donucovací prostředky příp. byly v těchto jednotlivých případech použity.

S pozdravem,

Martina Brzobohatá

Holub Stanislav, Statutární město Mladá Boleslav

1 příloha

 

 

Holub Stanislav

zástupce ředitele městské policie

 

Městská policie Statutárního města Mladá Boleslav

Palackého 68 - Správa

293 01  Mladá Boleslav | Czech Republic

 

Stálá služba: + 420 326 321 016 | fax: +420 326 328 464

[1][emailová adresa] | [2]www.mpmb.cz

 

Prosím uvědomte si Vaši zodpovědnost k životnímu prostředí, než vytisknete
tento e-mail.

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. file:///tmp/www.mpmb.cz

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Holub Stanislav

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane Holube,
beru zpět své dotazy 2/ a 3/ ze dne 6. 2. 2017.
Žádám o zaslání informace ad bod 1/.

S pozdravem,

Martina Brzobohatá

Holub Stanislav, Statutární město Mladá Boleslav

1 příloha

 

 

Holub Stanislav

zástupce ředitele městské policie

 

Městská policie Statutárního města Mladá Boleslav

Palackého 68 - Správa

293 01  Mladá Boleslav | Czech Republic

 

Stálá služba: + 420 326 321 016 | fax: +420 326 328 464

[1][emailová adresa] | [2]www.mpmb.cz

 

Prosím uvědomte si Vaši zodpovědnost k životnímu prostředí, než vytisknete
tento e-mail.

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. file:///tmp/www.mpmb.cz