Činnost a zvyšování počtu pracovníků tiskového odboru

Jan Charvát vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 10

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si požádat o informace k činnosti radničního tiskového oddělení a kanceláře starostky.

1. Dle informací z webových stránek radnice je patrné, že v tiskovém oddělení působí šest zaměstnanců. Je to toto číslo aktuální?

2. Na základě, jaké analýzy/ pokynu/ rozhodnutí byl počet zaměstnanců tiskového oddělené navýšen na aktuální počet?

3. Prosím o zaslání organizační struktury odboru celé kanceláře starostky a to včetně jmen. Především pak, pod koho odbor spadá a kdo je za něj zodpovědný? Kolik má zaměstnanců? Jaké jsou jednotlivé agendy jeho jednotlivých zaměstnanců?

4. Jak jsou zaměstnanci kanceláře starostky ohodnoceni z finančního hlediska? Prosím o zaslání celkových mzdových výdajů včetně odměn (tam kde to lze po jednotlivých odděleních) za roky 2018, 2019 a aktuální výdaje za rok 2020.

5. Z jakého důvodu/rozhodnutí byl na webu městské části www.praha10.cz zrušena sekce Dotazy a odpovědi (diskuzní fórum)?

6. Z jakého důvodu/ rozhodnutí byla zrušena služba SMS informování občanů?

7. Kdo produkčně zajišťuje výrobu videí na Youtube kanál MČ Praha 10?

8. Z jakého důvodu a rozhodnutí byla zrušena aplikace Moje Praha 10?

9. Má MČ Praha 10 uzavřené smlouvy na mediální, reklamní či public relations poradenství, ať již s fyzickými či právnickými osobami? Pokud ano, prosím o zaslání dotyčných smluv a jejich plnění za roky 2018, 2019, 2020.

Děkuji,
S přátelskými pozdravy,
Jan Charvát

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Činnost a zvyšování počtu pracovníků tiskového odboru“ bylo doručeno 09.12.2020 09:35:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-208500/2020.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

5 příloh

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz