Činnost a zvyšování počtu pracovníků tiskového odboru

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si požádat o informace k činnosti radničního tiskového oddělení a kanceláře starostky.

1. Dle informací z webových stránek radnice je patrné, že v tiskovém oddělení působí šest zaměstnanců. Je to toto číslo aktuální?

2. Na základě, jaké analýzy/ pokynu/ rozhodnutí byl počet zaměstnanců tiskového oddělené navýšen na aktuální počet?

3. Prosím o zaslání organizační struktury odboru celé kanceláře starostky a to včetně jmen. Především pak, pod koho odbor spadá a kdo je za něj zodpovědný? Kolik má zaměstnanců? Jaké jsou jednotlivé agendy jeho jednotlivých zaměstnanců?

4. Jak jsou zaměstnanci kanceláře starostky ohodnoceni z finančního hlediska? Prosím o zaslání celkových mzdových výdajů včetně odměn (tam kde to lze po jednotlivých odděleních) za roky 2018, 2019 a aktuální výdaje za rok 2020.

5. Z jakého důvodu/rozhodnutí byl na webu městské části www.praha10.cz zrušena sekce Dotazy a odpovědi (diskuzní fórum)?

6. Z jakého důvodu/ rozhodnutí byla zrušena služba SMS informování občanů?

7. Kdo produkčně zajišťuje výrobu videí na Youtube kanál MČ Praha 10?

8. Z jakého důvodu a rozhodnutí byla zrušena aplikace Moje Praha 10?

9. Má MČ Praha 10 uzavřené smlouvy na mediální, reklamní či public relations poradenství, ať již s fyzickými či právnickými osobami? Pokud ano, prosím o zaslání dotyčných smluv a jejich plnění za roky 2018, 2019, 2020.

Děkuji,
S přátelskými pozdravy,
Jan Charvát

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Činnost a zvyšování počtu pracovníků tiskového odboru“ bylo doručeno 09.12.2020 09:35:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-208500/2020.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

5 příloh

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz