Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vaclav Klecanda prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Cile realizace prelozky chynovska - vozicka

Čekáme, až si Vaclav Klecanda přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Vaclav Klecanda

Povinný subjekt: Město Tábor

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zaznamenal jsem dotaz: "muže mi někdo jako laikovi vysvětlit, případně odkázat na místo, kde je vysvětlené jakou dopravu to má odkud odvést?" Odpoved na nej neznam. Mam ale za to, ze rozhodne musi byt v ramci projektu na zminenou stavbvu analiza, jak ma stavba dopravu ovlivnit, jakou dopravu, odkud a kam ma stavba odvest a proc. Toto je potreba min. proto, aby bylo mozne pak rozhodnout, zda se investice povedla a nebo nikoli. Prosim tedy o tyto informace, a nebo radeji o celou projektovou dokumentaci.

S přátelským pozdravem,

Vaclav Klecanda

Podatelna Mesto Tabor, Město Tábor

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 13.4.2018 08:46:00 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Cile realizace prelozky chynovska - vozicka elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 13.4.2018 08:46:00 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Město Tábor 13.4.2018 09:08:33

Vaše podání ze dne: 13.4.2018 08:46:00 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Cile realizace prelozky chynovska - voz... podané na adresu el. podatelny - Instituce [Město Tábor vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: S00FX01A4YCT
Datum zaevidování: 13.4.2018 09:08:14
Vaše evidenční údaje: foi+request-7344-df451eda@infoprovse, /,, [FOI #7344 e-mail] ??

V souladu se Spisovým a skartačním řádem Městského úřadu Tábor
dojde k doručení podání okamžikem, kdy se do elektronické podatelny přihlásí osoba,
která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k přijatému dokumentu.

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Točínová Věra

Jan Pávek, Město Tábor

1 příloha

Vážený pane Klecando,
na základě Vaší žádosti o informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb., Vám
rovněž v režimu tohoto právního předpisu zasílám odpověď.
Požadované informace jsou dle § 3 odst. 5 zák. č. 106/1999 Sb. minimálně
od 4. 5. 2015 zveřejněnou informací. V návaznosti na tento stav Vám dle
ustanovení § 6 odst. 1 téhož zákona zasílám odkaz na zveřejněnou
informaci:
[1]http://www.taborcz.eu/vismo/zobraz_dok.a....
S pozdravem, Jan Pávek.
Mgr. Jan Pávek
Vedoucí odboru dopravy
 
Město Tábor
Odbor dopravy
Žižkovo náměstí 11
390 15 Tábor
 
tel.:     +420 381 486 280
mob.:  +420 724 382 803
e-mail: [2][emailová adresa]
[3]www.taborcz.eu
 

References

Visible links
1. http://www.taborcz.eu/vismo/zobraz_dok.a...
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.taborcz.eu/

Vaclav Klecanda

Povinný subjekt: Jan Pávek

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

myslim, ze se jedna o nepochopeni cile tohoto dotazu. Vami odkazovanou stranku jsem samozrejme nasel a materialy prostudoval. Nenasel jsem vsak zadnou analyzu dopravy v dane lokalite. Analyzu, ktera by shrnula kolik jakym mistem projede denne automobilu, kolik z nich jsou tranzitni. Tzn. dopravni toky. A zaroven analizu, jak se ceka jak se dane toky zmeni po vystavbe. Jinymi slovy kvuli kolika a jakym autum se prelozka stavi.

Paklize takova studie neexistuje, tak mi to pripada podezrele, protoze na jakem zaklade by pak mohlo byt rozhodnuto o jeji realizaci?

S pozdravem,

Vaclav Klecanda

Jan Pávek, Město Tábor

1 příloha

Vážený pane Klecando,
z předchozích odpovědí na Vaše žádosti o informace lze vyčíst procesy,
kterými příprava předmětné stavby prošla. Od procesů územního plánování,
po procesy povolovací. Podklady jsou zveřejněné na webu města. Rovněž jsem
Vám zasílal odkazy na pořízená data ohledně intenzity dopravy v nedávné
době. Našel jsem v podkladech - dokumentaci předmětné stavby (na něž jsem
Vám odkaz zasílal), odkaz na model vytvořený spol. ZESA, který jsem na
webu města zveřejněný nenašel. Proto Vám ho zasílám prostřednictvím služby
úschovna (jedná se o velký soubor).
S pozdravem, Jan Pávek.
Mgr. Jan Pávek
Vedoucí odboru dopravy
 
Město Tábor
Odbor dopravy
Žižkovo náměstí 11
390 15 Tábor
 
tel.:     +420 381 486 280
mob.:  +420 724 382 803
e-mail: [1][emailová adresa]
[2]www.taborcz.eu
 
>>> Vaclav Klecanda <[FOI #7344 e-mail] ??>
18.4.2018 14:01 >>>
Povinný subjekt: Jan Pávek
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.
Vážená paní, vážený pane,
myslim, ze se jedna o nepochopeni cile tohoto dotazu. Vami odkazovanou
stranku jsem samozrejme nasel a materialy prostudoval. Nenasel jsem vsak
zadnou analyzu dopravy v dane lokalite. Analyzu, ktera by shrnula kolik
jakym mistem projede denne automobilu, kolik z nich jsou tranzitni. Tzn.
dopravni toky. A zaroven analizu, jak se ceka jak se dane toky zmeni po
vystavbe.  Jinymi slovy kvuli kolika a jakym autum se prelozka stavi.
Paklize takova studie neexistuje, tak mi to pripada podezrele, protoze na
jakem zaklade by pak mohlo byt rozhodnuto o jeji realizaci?
S pozdravem,
Vaclav Klecanda

ukázat citované pasáže

jan.pavek@mutabor.cz, Město Tábor

4 přílohy

 

[emailová adresa] Vám zasílá zásilku
[1] stáhnout zásilku 
vzkaz od Příloha k dotazu na informace dle zák. č. 106/1999
odesílatele Sb.
odkaz na [2]www.uschovna.cz/zasilka/XYEIZFEIGHGLJJJG-279
zásilku
kód zásilky XYEIZFEIGHGLJJJG-279
velikost 20.9 MB
zásilky
uloženo do 2.5.2018 [3][IMG]
soubory v zesa.pdf 20.9 MB
zásilce
Vaše zásilka byla uložena na našem serveru a adresátům jsme
poslali e-mail s informacemi o tom, jak si ji mohou vyzvednout.
Každý adresát obdrží vlastní odkaz na zásilku. Pokud chcete
zásilku předat dalším lidem, pošlete jim výše uvedený odkaz.
* posílejte soubory snadno, bezpečně a neomezenou rychlostí
* zásilky do 25 GB zdarma a bez registrace
*  až 50 GB s neomezeným počtem stažení

References

Visible links
1. http://www.uschovna.cz/zasilka/XYEIZFEIG...
2. http://www.uschovna.cz/zasilka/XYEIZFEIG...
3. http://www.uschovna.cz/click/3067

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vaclav Klecanda prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.