Chaty

Vyskytla se chyba při doručení nebo něco podobného, co potřebuje pozornost týmu stránek Informace pro všechny.

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Ptám se proč A z jakého důvodu jsou povoleny stavby rodinných domů v chatové oblasti starší kde není voda kanalizace osvětlení chodníky nic to znamená že si někdo připravuje tohle všecko tam vybudovat ptám se proč komu to prospěje děkuji

S přátelským pozdravem,

Klouda

Město Kouřim - Podatelna,

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Čj. : KOU - 1738/2021 ze dne 9. července 2021

 

Žádost o informace podle dotaz – Chaty

 

 

Pane,

pravděpodobně Váš dotaz směřuje na oblast Strašík. V daném případě se
jedná o realizaci rekreačních chat provedených v souladu s platným územním
plánem města Kouřim a na základě pravomocných stavebních povolení

V další části odpovědi podávám informaci, že nám nejsou nám známa budoucí
rozhodnutí orgánů obce v dané věci.

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník

 

 

 

Povinný subjekt: Město Kouřim - Podatelna

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,Tajemníku ,
je to lež jsou to bytové domy a asi bez povolení
Ptám se tedy kdo to povolil stavėt rodinné domy v chatové oblasti a bez zasiťovani stavebních parcel.

S pozdravem,

Klouda

Město Kouřim - Podatelna,

Pane,

jedná o realizaci rekreačních chat provedených v souladu s platným územním
plánem města Kouřim a na základě pravomocných stavebních povolení.

S přátelským pozdravem.

Ing. Josef Klouda
tajemník

ukázat citované pasáže