Charakter zveřejňovaných smluv

Dotaz byl úspěšný.

Adam Zábranský

Povinný subjekt: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

žádám vás o poskytnutí podmínek, za jakých zveřejňujete smlouvy na adrese https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root... v sekci Smlouvy, resp. jaké druhy smluv jsou takto zveřejňovány (např. smlouvy pouze od určité výše, určitého druhu atd.).

S přátelským pozdravem,

Adam Zábranský

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Vážený pane Zábranský,

k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím sděluji, že na webových stránkách naší
organizace jsou uváděny všechny smlouvy podléhající režimu zákona o
veřejných zakázkách. Dále jsou zde uváděny podstatné náležitosti všech
typů smluv uzavřených v souvislosti s využíváním majetku hl. m. Prahy,
které jsou oprávněni uzavírat jednotlivé útvary naší organizace např.:
Nájemní smlouvy, Smlouvy o služebnostech, Smlouvy na převod či sdružení
finančních prostředků s městskými částmi apod.

S pozdravem JUDr. Karel Siegel, právník organizace
----- Postoupil Karel Siegel/TSK/CZ v 02.10.2014 08:35 -----

Od:        Barbora Liskova/TSK/CZ
Komu:        Karel Siegel/TSK/CZ@TSK
Datum:        22.09.2014 14:34
Předmět:        Fw: Preposlano z Instituce [TSK vyžaduje e-mail] - Od: Adam Zábranský
<[FOI #3257 e-mail] ??>, Subject: Žádost o informace
podle dotaz - Charakter zveřejňovaných smluv

--------------------------------------------------------------------------

Dobrý den,

přeposílám dotaz. Viz níže.

S pozdravem
Bára Lišková
----- Postoupil Barbora Liskova/TSK/CZ v 22.09.2014 14:33 -----

Od:        Super Admin/TSK/CZ
Komu:        Barbora Liskova/TSK/CZ@TSK
Datum:        21.09.2014 23:01
Předmět:        Preposlano z Instituce [TSK vyžaduje e-mail] - Od: Adam Zábranský
<[FOI #3257 e-mail] ??>, Subject: Žádost o informace
podle dotaz - Charakter zveřejňovaných smluv

--------------------------------------------------------------------------

Tento mail je preposlan z Instituce [TSK vyžaduje e-mail]

Adam Zábranský dotaz dotazy
<[FOI #3257 e-mail] ??> Komu vznesené na
instituci TSK
21.09.2014 23:01 <Instituce [TSK vyžaduje e-mail]>
Kopie
Na vědomí
Žádost o informace
podle dotaz -
Předmět Charakter
zveřejňovaných
smluv

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.
Povinný subjekt:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Žadatel:
[redacted]
Povinný subjekt: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.
Vážení,
žádám vás o poskytnutí podmínek, za jakých zveřejňujete smlouvy na adrese
[1]https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root...
v sekci Smlouvy, resp. jaké druhy smluv jsou takto zveřejňovány (např.
smlouvy pouze od určité výše, určitého druhu atd.).
S přátelským pozdravem,
Adam Zábranský
Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #3257 e-mail] ??
Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem
podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle zákona 106/1999 Sb.
Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[2]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas.
Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky
zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud
osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze
oslovením "Vážený pane, vážená paní".
Datum podání:
<time datetime="2014-09-21T23:01:19+02:00" title="2014-09-21 23:01:19
+0200">21/9/2014</time>
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[3]http://infoprovsechny.cz/help/officers
Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root...
2. file:///tmp/www.informaceprovsechny.cz
3. http://infoprovsechny.cz/help/officers