Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, chtěla bych se zeptat na něco ohledně cestovní. Mám přítele v Americe a v květnu má přijet mě navštívit ale kvůli koronavirove pandemii nejspíš nepřiletí. Ráda bych se zeptala jestli zde bude nějaká možnost aby sem přítel mohl přiletět nebo abych já mohla opustit Českou republiku. Hodně lidí je rozděleno kvůli téhle pandemii a čeká až se bude moc setkat s partnerem nebo rodinou. Přijde mi nefér že tu není žádná možnost a ani nikdo žádnou možnost do budoucna nenavrhuje.

S přátelským pozdravem, Anonym

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Cestovní do
zahraničí" s evidenčním číslem 583e6eb7-df4a-49ef-9273-bd3853b87787 a s
běžným číslem 20538/2020 bylo doručeno dne 19.04.2020 13:12:04.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

2 přílohy

Vážená paní,

            k Vaší žádosti o informace ze dne 19. 4. 2020 týkající se
cestování do zahraničí v době nouzového stavu je nutné sdělit, že daná
problematika nespadá do působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR coby
ústředního orgánu státní správy pro soudy, státní zastupitelství,
vězeňství, probaci a mediaci a pro střet zájmů, a proto Váš dotaz nelze ze
strany zdejšího úřadu zodpovědět.

Doporučujeme Vám však obrátit se na Ministerstvo vnitra ČR, které dokonce
na svých internetových stránkách pod odkazem
[1]https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid...
uvádí speciální informace vztahující se právě k cestování v době nouzového
stavu a pro účely dotazů zřídilo i e-mailovou adresu
([2][emailová adresa]), případně lze využít i telefonického
kontaktu na číslech zde uvedených.

S pozdravem

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [3][emailová adresa]

[4]www.justice.cz

 

[5]justice_logo-01_small

 

References

Visible links
1. https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid...
2. mailto:[emailová adresa]
3. mailto:[emailová adresa]
4. http://www.justice.cz/
5. https://justice.cz/