Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vlastimil Novotný prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Certifikát Brussel 2

Vlastimil Novotný vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Uherském Hradišti

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Vlastimil Novotný přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Vlastimil Novotný

Povinný subjekt: Okresní soud v Uherském Hradišti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
jmenuji se Vlastimil Novotný bydlím v Nizozemí. Na městském úřadě po mě chtějí ještě k rozvodovým rozsudkům s apostilou a překladem ještě certifikát Brussel 2.
Jedná se o dva rozvodové rozsudky: - Nc 137/2012-20 8PaNc 280/2012
- č.j. 12C 2/2013-12

Zajímalo by mě jakým způsobem lze tyto dokumenty získat? Jak postupovat?
Jde to zařídit na dálku?
Pokud by šlo touto cestou rovnou zažádat poprosil bych tyto dokumenty zaslat na adresu: Vlastimil Novotný
Louise de Colignysingel 75
Kampen
8262EN
The Netherland

Já budu v Uherském Hradišti pouze 28.12. ráno. Počítám že mezi svátky Nepracujete.

S přátelským pozdravem, Vlastimil Novotný

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Certifikát Brussel
2" s evidenčním číslem 8ccb5988-d160-44bc-b831-f5fb75406732 a s běžným
číslem 44233/2016 bylo doručeno dne 20.12.2016 18:23:20.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Uherském Hradišti

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Certifikát Brussel
2" s evidenčním číslem 8ccb5988-d160-44bc-b831-f5fb75406732 a s běžným
číslem 44233/2016, doručené dne 20.12.2016 v 18:23:20 a ověřené dne
20.12.2016 v 18:32:17, bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI 446/2016" a
ke zpracování dne 21.12.2016 v 07:18:24.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Uherské Hradiště

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kaňovská Lenka, Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vážený pane,

 

zdejší soud obdržel dne 20.12.2016 Vaši žádost o poskytnutí informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

 

K Vaší žádosti sděluji, že pokud požadujete zaslání rozsudků zdejšího
soudu č.j. Nc 137/2012-20, 8 P a Nc 280/2012 a č.j. 12 C 2/2013-12
s doložkou právní moci a vykonatelnosti, tyto si můžete vyzvednout osobně
na Informačním centru zdejšího soudu dne 28.12.2016 v době od 7.00 do
15.30 hodin. Při převzetí je nutno předložit občanský průkaz a kolkové
známky v hodnotě 420 Kč (soudní poplatek činí dle položky 30 Sazebníku
soudních poplatků 70 Kč za každou i započatou stánku, když každý rozsudek
je v rozsahu 3 stran).

 

Co se týče Vašeho dotazu ohledně získání „certifikátu Brusel 2“ k tomuto
uvádím, že by bylo nutno podat ku zdejšímu soudu přímo ke konkrétní
spisové značce písemnou žádost o vydání osvědčení dle nařízení Brusel II
bis, kdy k Vaší žádosti by bylo nutno přiložit přímo formulář požadovaného
dokumentu - osvědčení, který naleznete na [1]internetových stránkách
Portálu evropské e-Justice:

[2]https://e-justice.europa.eu/content_matr...

Tento Vámi předložený formulář poté zdejší soud dle Vaší žádosti vyplní a
zašle na Vámi uvedenou adresu.

 

 

 

Uherské Hradiště  21. prosince 2016

                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      

 

Lenka Kaňovská

pověřený zaměstnanec

 

Okresní soud v Uherském Hradišti

Svatováclavská 568

686 69 Uherské Hradiště

 

References

Visible links
1. http://www.stránkách/
2. https://e-justice.europa.eu/content_matr...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vlastimil Novotný prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.