Jiří Skuhrovec

Povinný subjekt: Ministerstvo pro místní rozvoj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám vás o poskytnutí informace ohledně systému NEN, jehož je MMR provozovatelem. Konkrétně požaduji:

1) Informaci o zálohovacím plánu NENu na měsíce leden až březen 2019 dle sekce XI. přílohy vyhlášky 260/2016, bod 4.2

2) Poslední plán zvládání rizik dle téže vyhlášky bod 4.1. a datum jeho vyhotovení.

3) Plán vzdělávacích aktivit dle téže vyhlášky bod 3.2, relevantní pro rok 2018. Datum vyhotovení tohoto plánu informaci zda byl dodržen.

4) Záznamy z auditů přezkoumání shody s požadavky zákona a jeho prováděcích předpisů, provedených v letech 2018 a 2019.

5) Funkční plány kontinuity a dostupnosti dle téže vyhlášky pro rok 2018 bod 4.1. a informaci o jeho naplnění.

S přátelským pozdravem,

Jiří Skuhrovec

Ministerstvo pro místní rozvoj

1 příloha

Protokol o zpracovani postovni zpravy.
08.03.2019 14:52:47
MsgId: [emailová adresa]
Podatelna akceptuje samostatne podepsane prilohy.
**************************************************
Stav podpisu zpravy: zprava neni podepsana elektronickym podpisem
**************************************************
Stav podpisu cele zpravy: Nepodepsano
**************************************************
Vasemu podani bylo prideleno cislo : 840/2019
Toto je pouze informace, dane cislo neni cislo jednaci.
Neodpovidejte, o prideleni cisla jednaciho budete dale informovani.
**************************************************
Pri importu dat z Vasi zpravy nebyl nalezen platny elektronicky podpis cele zpravy.
Vase podani dle zakona c. 227/2000 Sb., o elektronickem podpisu NENI PLATNE.
**************************************************

Voříšková Romana, Ministerstvo pro místní rozvoj

1 příloha

Vážený pane,

 

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 8.
3. 2019 Vaše podání, kterým jste na základě zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, požádal o
poskytnutí informací o systému NEN, konkrétně (cit.):

 

1) Informaci o zálohovacím plánu NENu na měsíce leden až březen 2019 dle
sekce XI. přílohy vyhlášky 260/2016, bod 4.2

 

2) Poslední plán zvládání rizik dle téže vyhlášky bod 4.1 a datum jeho
vyhotovení.

 

3) Plán vzdělávacích aktivit dle téže vyhlášky bod 3.2, relevantní pro rok
2018. Datum vyhotovení tohoto plánu informaci zda byl dodržen.

 

4) Záznamy z auditů přezkoumání shody s požadavky zákona a jeho
prováděcích předpisů, provedených v letech 2018 a 2019.

 

5) Funkční plány kontinuity a dostupnosti dle téže vyhlášky pro rok 2018
bod 4.1 a informaci o jeho naplnění

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že s ohledem na zařazení Národního
elektronického nástroje do tzv. „kritické informační infrastruktury“ státu
dle zákona 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti, není možné požadované
informace poskytnout.

 

Ministerstvo proto vydalo rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, které je v připojeno v příloze a současně Vám bylo
zasláno na Vámi uvedenou adresu.

 

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Romana Voříšková

odbor komunikace

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

[1]e-mail:[emailová adresa]

[2]www.mmr.cz

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mmr.cz/