Čerpání řádné dovolené

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

informujte o nároku a čerpání řádné dovolené starostky města za roky 2017 a 2018.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Město Kouřim

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Čj. : KOU - 171/2019 ze dne 16. 01. 2019

 

Žádost o informace podle dotaz - Čerpání řádné dovolené

 

 

Vážená paní, vážený pane,

nárok dovolené uvolněného zastupitele - starostky - viz. ustanovení § 81 a odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

2017 - čerpáno 0 dnů

2018 - čerpáno 13 dnů

 

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník