Cena za poskytnuté informace

Dotaz byl úspěšný.

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Město Písek

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům
a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání
informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2. Celkový počet žádostí, které vš úřad za r. 2012 vyřídil, v
následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela
neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je
statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Město Písek

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane Votýpko, děkuji za vyřízení mé žádosti. Příjemný den,

Jana Mravcová

Informace pro všechny,

1 příloha

Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--------------------------------------------------------------------

Paní Mravcová,

v příloze posílám odpověď na Vaši žádost dle zák. č. 106/1999 Sb.

Pěkný den

 

Ing. Jiří Votýpka  vedoucí odboru vnitřních věcí

gsm: +420 602 107 255 / tel.: +420 382 330 245 / fax: +420 382 330 550
e-mail: [[1]email address] / [2]www.mesto-pisek.cz
Městský úřad Písek / Velké náměstí 114/3 / 397 19  PÍSEK
pracoviště Budovcova 207/6

References

Visible links
1. [3]file:///tmp/cid:filelist.xml@01CE086D.CE19D520
2. [4]file:///tmp/cid:editdata.mso

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.mesto-pisek.cz/
3. file:///tmp/cid:filelist.xml@01CE086D.CE19D520
4. file:///tmp/cid:editdata.mso