Cena za poskytnuté informace

Dotaz byl úspěšný.

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Královéhradecký kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2. Celkový počet žádostí, které váš úřad za r. 2012 vyřídil, v následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Kučera Vladimír Mgr.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane Kučero,
děkuji za vyřízení mé žádosti. Příjemný den,

Jana Mravcová

Informace pro všechny,

1 příloha

Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
------------------------------------------------------------------

Dobrý den vážená paní,

v příloze e-mailu Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o informace ze dne
06.02.2013 (soubor IZ-10_VZ_2013-info.pdf).

Prosím Vás o potvrzení, že jste tento e-mail i jeho přílohu v pořádku
obdržela (postačuje stručná zpráva na e-mail, ze kterého Vám odpověď
odesílám).

V tomto e-mailu zasílám také odkaz na internetové stránky
Královéhradeckého kraje zmíněný v odpovědi:

[1][1]http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj...
 

S pozdravem

[2][2]cid:image001.jpg@01CCD031.BA858830

Mgr. Vladimír Kučera

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad │oddělení stížností a dozoru obcí

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Pivovarské náměstí 1245│500 03│Hradec Králové

tel.: 495 817 585│e-mail: [3][[3]email address]

[4]www.kralovehradeckykraj.eu│[5]www.kr-kralovehradecky.cz

 

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad – spokojený občan.

 

Tato zpráva je podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

P Šetřte naše lesy. Prosím, netiskněte tuto zprávu a její případné
přílohy, jestliže to není skutečně nezbytné.

[6]Místo pro život

Královéhradecký kraj
NEJLEPŠÍ MÍSTO PRO ŽIVOT

1. místo ve srovnávacím průzkumu mezi kraji v ČR roku 2012

[7]Logo NC kvality ČR.jp
 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Úspěšná organizace v rámci ocenění Národní ceny kvality ČR roku 2011

References

Visible links
1. [4]http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj...
3. mailto:[[5]email address]
4. [6]http://www.kralovehradeckykraj.eu/
5. [7]http://www.kr-kralovehradecky.cz/
6. "Místo pro život"
[8]http://www.mistoprozivot.com/cs/home

References

Visible links
1. http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj...
2. file:///tmp/cid:image001.jpg@01CCD031.BA858830
3. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
4. http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj...
5. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
6. http://www.kralovehradeckykraj.eu/
7. http://www.kr-kralovehradecky.cz/
8. http://www.mistoprozivot.com/cs/home