Cena za poskytnuté informace

Dotaz byl úspěšný.

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Statutární město Frýdek-Místek

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům
a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání
informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2. Celkový počet žádostí, které vš úřad za r. 2012 vyřídil, v
následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela
neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je
statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

Klímek Petr, Statutární město Frýdek-Místek

Zasíláme Vám tímto informace, o které jste žádala ve své žádosti.  

 

   1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č.

     106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům

     a žadateli uhrazena, v následujícím členění:

     a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání

     informací
žadateli………………………………………………………………………………………………………………………………………………151,- Kč

     b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání
informací………………………………………………………………………………………………..celkem 9900,-Kč z toho
660,- Kč neuhrazeno

    

     2. Celkový počet žádostí, které váš úřad za r. 2012 vyřídil, v

     následujícím členění:

     a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i
částečně),…………………………………………………………………………….74

     b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela

     neposkytnuto).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Klímek

Právník

 

Statutární město Frýdek-Místek

Magistrát města Frýdku-Místku

Právní  odbor

 

Tel. 558 609 256

E-mail: [1][email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Klímek Petr

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane,děkuji za vyřízení mé žádosti.

S pozdravem,

Jana Mravcová