Cena za poskytnuté informace

Dotaz byl úspěšný.

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Město Jeseník

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům
a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání
informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2. Celkový počet žádostí, které vš úřad za r. 2012 vyřídil, v
následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela
neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je
statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

Olga Hondlová, Město Jeseník

2 přílohy

Dobrý den,

dne 6.2.2013 byla Městskému úřadu v Jeseníku doručená žádost o poskytnutí informace dle zák.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V příloze zasíláme:
- odpověď na žádost
- Výroční zprávu dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012

S pozdravem

Bc.Olga Hondlová
asistentka starostky města Jeseník

Město Jeseník
tel: 584 498 151
mobil: 777 604 235
[email address]

ukázat citované pasáže

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Olga Hondlová

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. Přeji příjemný den,

Jana Mravcová