Cena za poskytnuté informace

Dotaz byl úspěšný.

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Město Žďár nad Sázavou

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům
a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání
informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2. Celkový počet žádostí, které vš úřad za r. 2012 vyřídil, v
následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela
neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je
statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

Šírová Olga, Město Žďár nad Sázavou

2 přílohy

Dobrý den, p. Mravcová,

 

k Vaší žádosti o zpřístupnění informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, sděluji:

Dotaz:

     1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č.

     106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům

     a žadateli uhrazena, v následujícím členění:

     a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání

     informací žadateli,

     b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Odpověď:

      Za poskytnuté informace nebyly úhrady žadatelům účtovány.

 

Dotaz:  

     2. Celkový počet žádostí, které váš úřad za r. 2012 vyřídil, v

     následujícím členění:

     a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),

     b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela

     neposkytnuto).

Odpověď:

            K písm.: a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i
částečně):15.

                             b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím
informací (zcela

                 neposkytnuto):v 1 případě.

 

S pozdravem a přáním příjemného dne

 

Olga Šírová
odbor sekretariát tajemníka a vnitřních věcí

tel.: 566 688 176, 736 510 478

e-mail: [1][email address]

 

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1

591 31  Žďár nad Sázavou

www.zdarns.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Šírová Olga

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Šírová, děkuji za vyřízení mé žádosti. Příjemný den,

Jana Mravcová