Cena za poskytnuté informace

Dotaz byl úspěšný.

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Město Rychnov nad Kněžnou

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům
a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání
informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2. Celkový počet žádostí, které vš úřad za r. 2012 vyřídil, v
následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela
neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je
statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

e-podatelna@rychnov-city.cz, Město Rychnov nad Kněžnou

1 příloha

Potvrzení přijetí elektronického podání
Elektronické podání bez elektronického podpisu bylo doručeno elektronické podatelně Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou dne 06/02/2013 v 13/49 hodin.
Žádost byla přeposlána k vyřízení odboru kancelář tajemníka.
Jaroslava Pleslová
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Pavla Jarošová

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Jarošová, děkuji za vyřízení mé žádosti. Přeji příjemný den,

Jana Mravcová

Informace pro všechny,

1 příloha

Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--------------------------------------------------------------------

Dobrý den,
v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost.

Přeji Vám pěkný zbytek dne.

Pavla Jarošová
asistentka tajemníka MěÚ Rychnov nad Kněžnou
Havlíčkova 136
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel. 494 509 301
[1]www.rychnov-city.cz

References

Visible links
1. http://www.rychnov-city.cz/