Cena za poskytnuté informace

Dotaz byl úspěšný.

Jana Mravcová

Povinný subjekt: MĚSTO NÁCHOD

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům
a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání
informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2. Celkový počet žádostí, které vš úřad za r. 2012 vyřídil, v
následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela
neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je
statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

Bubeníčková Lenka, Město Náchod

1 příloha

Vážená paní Mravcová, 
v příloze emailu Vám zasílám odpovědi na Vaše otázky dle zákona č.
106/1999 Sb.
S pozdravem
Lenka Bubeníčková
Městský úřad Náchod
kancelář tajemníka
491 405 239

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Bubeníčková Lenka

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Bubeníčková, děkuji za vyřízení mé žádosti a přeji příjemný den,

Jana Mravcová