Cena za poskytnuté informace

Dotaz byl úspěšný.

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Statutární město Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům
a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání
informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2. Celkový počet žádostí, které vš úřad za r. 2012 vyřídil, v
následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela
neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je
statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

Statutární město Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše emailová zpráva byla doručena elektronické podatelně Magistrátu města
Ústí nad Labem a zaregistrována v ní pod identifikátorem EP2013000849

Původní informace zprávy
Předmět: Dotaz o informace podle dotaz - Cena za poskytnuté informace
Datum doručení: 6.2.2013 13:46:05
Obsah zprávy: Žádost o zpřístupnění informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt: Statutární město
Ústí nad Labem Žadatel:
=================================================================== #
Jméno: Jana Mravcová # Datum narození: 1975-04-30 # Adresa: Slapy 62, 252
08 Slapy
=================================================================== Žádám
o následující informaci: Povinný subjekt: Statutární město Ústí nad Labem
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím. Vážená paní, vážený pane, 1. Jaká byla celková částka za
poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999, která byla vaším úřadem
naúčtována v roce 2012 žadatelům a žadateli uhrazena, v následujícím
členění: a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání
informací žadateli, b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. 2.
Celkový počet žádostí, které vš úřad za r. 2012 vyřídil, v následujícím
členění: a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela neposkytnuto).
Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je statisticky
vyhodnotit rozsah úhrady nákladů. Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. S
přátelským pozdravem, Jana Mravcová Informaci poskytněte elektronicky na
email: [FOI #238 e-mail] ?? Řádným a včasným
zpřístupněním informace na základě této žádosti nebo jiným posouzením
žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
beru na vědomí, že jste splnili svou povinnosti podle výše uvedeného
zákona. Datum podání: 6/2/2013
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers Pokud jste poskytovatelem informací
a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení
spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně
tam, kde uveřejňujete povinné informace.
-------------------------------------------------------------------

Habrová Romana, Statutární město Ústí nad Labem

1 příloha

Vážená paní Mravcová,

dne 6.2.2013 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí  informací dle zákona
č. 106/1999 Sb. Požadované informace uvádíme níže.

    

     1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům a
žadateli uhrazena, v následujícím členění:

     a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání
informací žadateli      6062,50 Kč

     b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání
informací                                                                         
  957,00 Kč

    

     2. Celkový počet žádostí, které váš úřad za r. 2012 vyřídil, v
následujícím členění:

     a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i
částečně)                                          93

     b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela
neposkytnuto)                14

    

     

S pozdravem

 

Mgr. Romana Habrová

vedoucí Kanceláře tajemníka

Magistrát města Ústí n.L.

e-mail: [1][email address]

Tel. 475 271 863

        725 466 722

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Habrová Romana

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Habrová,děkuji za vyřízení mé žádosti a přeji příjemný den,

Jana Mravcová