Cena za poskytnuté informace

Dotaz byl úspěšný.

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Plzeňský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2. Celkový počet žádostí, které váš úřad za r. 2012 vyřídil, v následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

Podatelna K+ANo-PK, Plzeňský kraj

1 příloha

Informativní zpráva aplikace Athena - PK
Vaše emailová zpráva byla převzata a bylo jí přiděleno evidenční číslo
Předmět: Dotaz o informace podle dotaz - Cena za poskytnuté informace
Datum doručení: 6.2.2013 12:30:21
Evidenční číslo: 13491/13

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Houšková Ivana

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Houšková,
děkuji za vyřízení mé žádosti. Příjemný den,

Jana Mravcová

Informace pro všechny,

1 příloha

Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
-------------------------------------------------------------------------

Vážená paní Mravcová.
 
Na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme
Vámi požadované informace.
 
S pozdravem
 
 
Mgr. Ivana Houšková
právník
Oddělení metodiky, dozoru a stížností
Odbor kontroly, dozoru a stížností
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, Plzeň, 306 13
tel.: 377 195 750 
e-mail: [1][[1]email address]
[2][2][1][1]http://www.plzensky-kraj.cz
 
 
 

References

Visible links
1. mailto:[[3]email address]
2. [4][2][2]http://www.plzensky-kraj.cz/

References

Visible links
1. [3][3]http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. [4][4]http://www.plzensky-kraj.cz/
3. [5][5]http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
4. [6][6]http://www.plzensky-kraj.cz/

References

Visible links
1. [7]http://www.plzensky-kraj.cz/
2. [8]http://www.plzensky-kraj.cz/
3. [9]http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
4. [10]http://www.plzensky-kraj.cz/
5. [11]http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
6. [12]http://www.plzensky-kraj.cz/

References

Visible links
1. http://www.plzensky-kraj.cz/
2. http://www.plzensky-kraj.cz/
3. http://www.infoprovsechny.cz/help/office
4. http://www.plzensky-kraj.cz/
5. http://www.infoprovsechny.cz/help/office
6. http://www.plzensky-kraj.cz/
7. http://www.plzensky-kraj.cz/
8. http://www.plzensky-kraj.cz/
9. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
10. http://www.plzensky-kraj.cz/
11. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
12. http://www.plzensky-kraj.cz/