Cena za poskytnuté informace

Dotaz byl úspěšný.

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Město Louny

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům
a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání
informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2. Celkový počet žádostí, které vš úřad za r. 2012 vyřídil, v
následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela
neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je
statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

ePodatelna Město Louny, Město Louny

3 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 6.2.2013 13:44:16 v obsahu zprávy: Dotaz o informace podle dotaz - Cena za poskytnuté elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 6.2.2013 13:44:16 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Město Louny 6.2.2013 14:11:20

Vaše podání ze dne: 6.2.2013 13:44:16 v obsahu zprávy: Dotaz o informace podle dotaz - Cena za poskytnuté podané na adresu el. podatelny - Instituce [Město Louny vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MULNX00FHG14
Datum zaevidování: 6.2.2013 14:10:26
Váš osobní přístupový kód: MULNSE04DYFU
Vaše evidenční údaje: Mravcová Jana, Slapy 62, 25208 Slapy nad Vltavou, [FOI #235 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Zeibichová Jarmila

............................

Ovšonka Michal, Město Louny

2 přílohy

Vážená paní Mravcová,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaší žádost o informaci dle zákona č.
106/1999 Sb., kterou jsme obdrželi dne 07.02.2013.

 

S pozdravem

 

Michal   O v š o n k a

MĚSTSKÝ ÚŘAD LOUNY

vedoucí odd. informačního střediska

volby, krizové řízení, LLV

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny, ISDS: gc9bxmk

tel.: +420 415 621 101,mobil: +420 604 226 317

[1][email address] , [2]www.mulouny.cz 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.mulouny.cz/

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Ovšonka Michal

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane Ovšonko,
děkuji za vyřízení mé žádosti a přeji příjemný den,

Jana Mravcová

Informace pro všechny,

1 příloha

Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--------------------------------------------------------------------

Vážená paní Mravcová,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaší žádost o informaci dle zákona č.
106/1999 Sb., kterou jsme obdrželi dne 07.02.2013.

 

S pozdravem

 

Michal   O v š o n k a

MĚSTSKÝ ÚŘAD LOUNY

vedoucí odd. informačního střediska

volby, krizové řízení, LLV

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny, ISDS: gc9bxmk

tel.: +420 415 621 101,mobil: +420 604 226 317

[1][[1]email address] , [2]www.mulouny.cz 

 

References

Visible links
1. mailto:[[2]email address]
2. [3]http://www.mulouny.cz/

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
3. http://www.mulouny.cz/