Cena za poskytnuté informace

Dotaz byl úspěšný.

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Statutární město Děčín

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům
a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání
informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2. Celkový počet žádostí, které vš úřad za r. 2012 vyřídil, v
následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela
neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je
statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

Statutární město Děčín

1 příloha

ukázat citované pasáže

Potvrzujeme Vám tímto, že Vaše elektronické podání (věc: Dotaz o informace podle dotaz - Cena za poskytnuté informace) bylo přijato a postoupeno k dalšímu zpracování podatelnou Magistrátu města Děčína.

Vaší zprávu přijal(a): Nataša Pincová, dne: 6.2.2013 13:26
Přidělené č. j.: /12010/2013/--

V případě jakéhokoli dotazu ohledně Vašeho elektronického podání, nás můžete kontaktovat na níže uvedeném telefonním čísle. Pro rychlejší vyřízení dotazu, prosím, uveďte automaticky přidělené číslo jednací, obsažené v této zprávě.

Děkujeme za spolupráci.

Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín
Telefon: 412 593 111; fax: 412 593 117
www.mmdecin.cz | www.e-decin.cz

Michal Horský, Statutární město Děčín

Vážená paní Mravcová,

 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací, doručené statutárnímu
městu Děčín dne 6.2.2013, Vám poskytujeme požadované informace:

 

K bodu 1) žádosti, který zní:

 

1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č.

     106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům

     a žadateli uhrazena, v následujícím členění:

     a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání

     informací žadateli,

     b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

 

sdělujeme, že v roce 2012 nebyla povinným subjektem požadována žádná 
úhrada v souvislosti s poskytováním informací dle § 17 odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

K bodu 2) žádosti, který zní:

 

2. Celkový počet žádostí, které váš úřad za r. 2012 vyřídil, v

     následujícím členění:

     a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),

     b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela

     neposkytnuto).

 

sdělujeme k bodu 2) písm. a): počet žádostí 29,

           k bodu 2) písm. b) počet žádostí 1.

 

 

Podáváme Vám tuto zprávu a jsme s pozdravem

 

Michal Horský

oddělení kontrolní a právní

Magistrát města Děčín

 

Link: [1]File-List
Link: [2]themeData
Link: [3]colorSchemeMapping
Dne 6.2.2013 13:25, Jana Mravcová napsal(a):

Žádost o zpřístupnění informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Statutární město Děčín

Žadatel:
[redacted]

Žádám o následující informaci:

Povinný subjekt: Statutární město Děčín

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům
a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání
informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2. Celkový počet žádostí, které vš úřad za r. 2012 vyřídil, v
následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela
neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je
statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

Informaci poskytněte elektronicky na email:
[4][FOI #232 e-mail] ??

Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti
nebo jiným posouzením
žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, beru na vědomí, že
jste splnili svou povinnosti podle výše uvedeného zákona.
Datum podání:

6/2/2013
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni
budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla
o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[5]http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za
užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové
stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde
uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

--
Michal Horský
oddělení kontrolní a právní

References

Visible links
1. file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cmichhor%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml
2. file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cmichhor%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx
3. file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cmichhor%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml
4. mailto:[FOI #232 e-mail] ??
5. http://infoprovsechny.cz/help/officers

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Michal Horský

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane Horský, děkuji za vyřízení mé žádosti. Příjemný den,

Jana Mravcová