Jana Mravcová

Povinný subjekt: Město Mělník

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům
a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání
informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2. Celkový počet žádostí, které vš úřad za r. 2012 vyřídil, v
následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela
neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je
statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Prejzová Jana

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Prejzová, děkuji za vyřízení mé žádosti a přeji příjemný den,

Jana Mravcová

Informace pro všechny,

1 příloha

Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
-------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám odpověď na vaší žádost o informace podle zákona č.
106/1999 Sb.,

S pozdravem a přáním příjemného dne.

Jana Prejzová

referent kanceláře vedení úřadu

Městský úřad Mělník

nám. Míru 1

276 01 MĚLNÍK

tel: +420315635188

e-mail:[email address]