Cena za poskytnuté informace

Dotaz byl úspěšný.

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Město Benešov

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům
a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání
informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2. Celkový počet žádostí, které vš úřad za r. 2012 vyřídil, v
následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela
neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je
statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

Lenka Votrubová, Město Benešov

v době OD 04.02.2013 DO 08.02.2013 čerpám dovolenou.

Votrubová Lenka

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Magda Zacharieva

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, děkuji za vyřízení mé žádosti a přeji příjemný den,

Jana Mravcová

Informace pro všechny,

1 příloha

  • Attachment

    iso 8859 2 Q poskytnut ED Mravcov E1.jpg

    370K Download

Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
------------------------------------------------------------------

V příloze této zprávy jsou poskytnuté informace, které jste požadovala dne
06.02.2013. Písemné vyhotovení zasíláme současně poštou na Vaši adresu.

 

__________________________

S pozdravem

 

Mgr. Magda Zacharieva

právník města

 

Odbor kanceláře tajemnice

Městský úřad Benešov

Tel.: 317 754 138

e-mail: [[1]email address]

[2]www.benesov-city.cz

 

References

Visible links
1. [1]http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. [2]http://www.benesov-city.cz/

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.benesov-city.cz/