Cena za poskytnuté informace

Dotaz byl úspěšný.

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Karlovarský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2. Celkový počet žádostí, které váš úřad za r. 2012 vyřídil, v následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

Bocková Andrea, Karlovarský kraj

Dobrý den,
V roce 2012 Karlovarský kraj nezpoplatňoval žádnou žádost o informace podle zák. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím. Obdrželi 33 žádostí, vydávali jsme 2 Rozhodnutí o zamítnutí poskytnutí informace

S pozdravem

Mgr. Andrea Bocková
Oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
Odbor kancelář hejtmana

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
tel: 354 222 203
mobil: 736 650 200
e-mail: [email address]
www.kr-karlovarsky.cz

ukázat citované pasáže

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Bocková Andrea

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Bocková, děkuji za vyřízení mé žádosti a přeji příjemný den,

Jana Mravcová