Cena za poskytnuté informace

Dotaz byl úspěšný.

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Liberecký kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2. Celkový počet žádostí, které váš úřad za r. 2012 vyřídil, v následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

Informace pro všechny,

1 příloha

Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
-------------------------------------------------------------------------------------

Vážená paní Mravcová,

 

v příloze zasílám odpověď na Váš dotaz dle zák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.

 

Prosím Vás o potvrzení přijetí e-mailu.

 

Děkuji a přeji Vám krásný zimní den.

 

[1]Logo_LK

Mgr. Michaela Kubíčková       
odbor kancelář hejtmana

oddělení tiskové a vnějších vztahů

____________________________________
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a  *  461 80  Liberec 2
tel.: +420 485 226 383  *  fax: +420 485 226 357
e-mail: [[1]1]michaela.kubickova@kraj-lbc.cz  *  [2]www.kraj-lbc.cz

 

References

Visible links

References

Visible links
1. mailto:[[2]email address]%c2%a0
2. [3]http://www.kraj-lbc.cz/

References

Visible links
1. mailto:1][email address]
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
3. http://www.kraj-lbc.cz/