Cena za poskytnuté informace

Dotaz byl úspěšný.

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Město Kroměříž

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům
a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání
informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2. Celkový počet žádostí, které vš úřad za r. 2012 vyřídil, v
následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela
neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je
statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

Podatelna, Město Kroměříž

Dobrý den, Vaši žádost jsem zaevidovala pod č.j.008737/2013 a předala
oddělení právních činností a kontroly.
S pozdravem
Blanka Večerková
Referentka IT

ukázat citované pasáže

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Irena Gráfová

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Gráfová,
děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. Příjemný den,

Jana Mravcová

Informace pro všechny,

1 příloha

Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--------------------------------------------------

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme požadované informace, týkající se poskytování
informací dle z.č. 106/1999 Sb. na našem úřadě, uvedené ve Vaši žádosti ze
dne 6.2.2013.

 

S pozdravem

JUDr. Irena Gráfová
Vedoucí oddělení právních činností

Městský úřad Kroměříž
Velké náměstí 115, 767 01  Kroměříž
tel.: +420 573 321 191 , mob.: +420 723 708 821
[1][[1]email address]
[2]www.mesto-kromeriz.cz

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Město Kroměříž

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Gráfová,
děkuji za vyřízení mé žádosti a přeji příjemný den,
Jana Mravcová