Cena za poskytnuté informace

Dotaz byl úspěšný.

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Město Vyškov

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům
a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání
informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2. Celkový počet žádostí, které vš úřad za r. 2012 vyřídil, v
následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela
neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je
statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

Vašíčková Eva, Město Vyškov

Vážená paní,

poskytujeme Vám informace na základě Vaší žádosti o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, a to v následujícím rozsahu:

 

1.   Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č.

     106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům

     a žadateli uhrazena, v následujícím členění:

     a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání

     informací žadateli,

     b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

V roce 2012 nebyly za poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb. městem
Vyškov účtovány žádné náklady.

 

2. Celkový počet žádostí, které váš úřad za r. 2012 vyřídil, v
následujícím členění:

     a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),

     b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela

     neposkytnuto).

Ad. a) 11 žádostí

Ad. b) 0

 

S pozdravem

E.Vašíčková

 

Prosím, potvrďte přijetí tohoto e-mailu. Děkuji.

 

 

 

JUDr. Eva Vašíčková

 

Město Vyškov

Kancelář starosty a tajemníka

Masarykovo nám. 108/1

682 01 Vyškov

Tel. č. 517301275

e-mail: [email address]

 

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Vašíčková Eva

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Vašíčková, děkuji za vyřízení mé žádosti a přeji příjemný den,
Jana Mravcová