Cena za poskytnuté informace

Dotaz byl úspěšný.

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Město Hodonín

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům
a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání
informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2. Celkový počet žádostí, které vš úřad za r. 2012 vyřídil, v
následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela
neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je
statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

Ing. Horská Jarmila, Město Hodonín

Vážená paní Mravcová,

na základě Vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, kterou jsme obdrželi elektronicky dne
06.02.2013, Vám sdělujeme následující:

 

1. Celková částka za poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999, která
byla úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům a žadateli uhrazena

a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání informací
žadateli ... 133,- Kč

b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací ... 0,- Kč

 

2. Celkový počet žádostí, které náš úřad za rok 2012 vyřídil:

a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací ... 13

b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací ... 0

 

Dále Vám sdělujeme, že podrobnosti k poskytnutým informacím lze nalézt ve
"Výroční zprávě o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím za rok 2012", která je dle zákona
zveřejněna na webových stránkách města, tj. [1]www.hodonin.eu a na úřední
desce.

 

Žádám Vás o potvrzení doručení.

 

S pozdravem

 

 

 

Ing. Jarmila Horská

tajemnice

Městský úřad Hodonín

Tel. č.: +420518316341

GSM: +420602578708

e-mail: [email address]

www.hodonin.eu

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://www.hodonin.eu/

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Ing. Horská Jarmila

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Horská,děkuji za vyřízení mé žádosti a přeji příjemný den,
Jana Mravcová