Cena za poskytnuté informace

Dotaz byl úspěšný.

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Město Blansko

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům
a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání
informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2. Celkový počet žádostí, které vš úřad za r. 2012 vyřídil, v
následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela
neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je
statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

Zatíková Monika, Město Blansko

2 přílohy

Vážená paní Mravcová,

na základě Vaší žádosti ze dne 06.02.2013 Vám v příloze zasílám odpověď na
žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb a Výroční zprávu za rok
2012 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

S pozdravem

--
Monika Zátiková
sekretariát starosty

nám. Svobody 3
678 24 Blansko
tel.: 516 775 182

e-mail: [1][email address]
[2]www.blansko.cz

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.blansko.cz/

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Zatíková Monika

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Zatíková,
děkuji za vyřízení mé žádosti. Příjemný den.

Jana Mravcová